Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Vätgasens roll i energiomställningen

Advokatfirman Lindahl Greta Torsdag, 09:00–09:40
Lägg till i kalendern

En avgörande del av Sveriges omställning för att nå nettonollutsläpp år 2045 är att öka produktionen av fossilfria energikällor. En avgörande del i detta kommer att vara utveckling och ökad produktion av vätgas.  På detta pass kommer Johanna Lindqvist från Lindahl att kort berätta om det nuvarande regelverket för prövning av vätgas och varför det är så komplext att identifiera vilka regler som är tillämpliga för ett vätgasprojekt.

För att få ett praktiskt perspektiv har Lindahl också bjudit in viktiga aktörer i branschen för ett panelsamtal som leds av Mikael Mellberg.

Medverkande i panelsamtalet Magnus Kuschel innovationsledare på Energikontor Väst, Erik Wiberg omvärldsanalytiker på Vätgas Sverige, Elina Cuéllar projektledare för offshore projekt på OX2 och Staffan Hillberg från Boson Energy.

 

Medverkande

Erik Wiberg Omvärldsanalytiker på Vätgas Sverige
Johanna Lindqvist Advokat på Advokatfirman Lindahl
Mikael Mellberg Partner och advokat på Advokatfirman Lindahl
Staffan Hillberg Non-Executive Director, Boson Energy
Elina Cuéllar Projektledare för offshore projekt på OX2
Magnus Kuschel PhD, innovationsledare, Energikontor Väst, en del av innovatum science park
Jazaer Dawody Biträdande projektledare för Energimyndighetens vätgassamordning