Tillbaka
Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor

Hållplats 2021 – Hur gör vi hållbart resande till norm?

Västtrafik Frigga (kajskjul) Fredag, 11:30–12:15
Lägg till i kalendern

Pandemin har kastat om vår tillvaro, inte minst våra resvanor, och vi är mitt i en klimatkris. Västtrafik har frågat regionens invånare vad de tänker om sitt resande, nu och i framtiden, och bjuder in experter för att tolka resultatet. Var befinner vi oss nu och vart är vi på väg?

 

Kontakt:

Kristian Lans
kristian.lans@vasttrafik.se
070-622 57 80

Medverkande

Maria Schnurr Forskare urban mobilitet på RISE
August Svedenstedt Sverigechef på TIER Mobility
Maria Stenström Ansvarig mobilitet och beteendefrågor på 2030-sekretariatet
Lars Backström VD på Västtrafik
Malin Bernhardsson Marknad – och kommunikationschef på Västtrafik (moderator)