Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Rundabordssamtal: Hur får vi inkludering, mångfald och en jämlik stad att hända?

Frihamnsdagarna Rundabordssamtal tält Fredag, 15:15–16:15
Lägg till i kalendern

OBS. Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

 

Hur får vi inkludering, mångfald och en jämlik stad att hända? 

Segregation och ojämlikhet är ett faktum såväl i Göteborg som i andra städer. Många planer finns och mycket görs för att öka inkludering och mångfald och skapa en jämlik stad. Ändå finns det symptom på att situationen har förvärrats med tiden. Frågorna är komplexa och alla är överens om behovet av samverkan mellan aktörer. Men många upplever att de kämpar ensamma istället för tillsammans. Hur får vi radikalt mycket bättre samverkan mellan enskilda initiativ och hur kan fler som vill samma sak få mer kraft av varandra?

Medverkande

Anja Skans Hållbarhetsspecialist med fokus social hållbarhet, Skanska
Mikael Ahlén Marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad Göteborg
Camilla Tjernberg Utvecklingschef, Bostadsbolaget
Agnes Gerinder Enhetschef, Göteborgs Stadsmission
Fredrik Carlsson Regionutvecklare social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
Terese Anthin Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen
Peter Esaiasson Professor i statskunskap, Göteborgs universitet
Moa Sundberg Urban Designer, Urban Designer, Helsingborgs Stad