Tillbaka

Hur har pandemin påverkat jämställdheten?

Jämställdhetsmyndigheten Frigga (kajskjul) Fredag, 10:15–11:00
Lägg till i kalendern

När många blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest över situationen är bidragande orsaker. Det är viktigt att alla kommuner har beredskap och en krisplan för hur extra stöd och personal till kvinnojourer, skyddade boenden, kommuners kriscentrum och stödlinjer ska hanteras nu när trycket väntas öka även på dem.

Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Samtidigt riskerar de stora förändringar som sker i samhället leda till en ökad psykisk ohälsa, som drabbar fler kvinnor. Män ser ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras.

Gymnasieskolor och många högstadieskolor har bedrivit distansundervisning under pandemin. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar, påverkas negativt av omställningen till distansundervisning. Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett panelsamtal om hur pandemin har påverkat jämställdheten i samhället.

Kontakt:

Bosse Parbring
Bosse.parbring@jamy.se
070-7847460

Medverkande

Olga Persson förbundsordförande, kvinnojoursorganisationen Unizon
Jens Sandahl enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Josefine Jacobsson kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten (moderator)
Maj Bjurving enhetschef för Kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Göteborg – Dialoga