Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Hur kan fler få äga sitt boende?

OBOS Dawit (tältscen) Torsdag, 15:40–16:20
Lägg till i kalendern

Idag är trösklarna höga för unga och andra som söker sin första bostad. Det behövs fler vägar in på bostadsmarknaden.
Vi diskuterar olika möjligheter att göra vägen till drömbostaden kortare med politiker, branschfolk och bostadssökande.

Program:

  • Den stora bilden; vad är boköpsmodeller bra för?
  • Presentation av boköpmodellen OBOS Deläga
  • Panelsamtal med lokalpolitiker
  • Frågor från publiken                                                

Längre beskrivning:
Det är långa köer till hyresrätter och för många unga människor är möjligheten att köpa en lägenhet bara en dröm. Stränga belåningstak och amorteringskrav är ett hinder för många. Kön för att komma åt hyresrätter är lång, särskilt de där hyran är lite lägre.

För att göra det möjligt för fler att kunna äga sitt boende är nya modeller för att köpa sitt boende en möjlighet att komma åt en lägenhet som annars skulle vara utom räckhåll.

  • Vad säger politiker om modellen? Hur vill de att fler ska kunna köpa sin första bostadsrätt?
  • Vad tycker de som bor i en delägd lägenhet?
  • Vad säger experterna?
  • Vad undrar du över?

 

Mer om Deläga:
Med OBOS Deläga köper du en del av bostaden, och kan stegvis köpa ut resten i egen takt.

Det gör att fler får möjlighet att ta steget in på den ägda bostadsmarknaden och bidrar till blandstad och integration.

Med Deläga tar OBOS risken. Eftersom bostadsköparen endast köper en önskad andel av bostaden minskar risken för att köparen ska belåna sig mer än vad egna ekonomin tillåter. Både kommunen som säljer marken och den som köper bostaden kan dra fördel av den effektiva bostadsrättsmodellen samtidigt som OBOS tar den ekonoiska risken och bidrar till ökat samhällsansvar och hjälper sina medlemmar att komma in på bostadsmarknaden.

Med OBOS Deläga köper du mellan 50 och 90 procent av bostaden, och resten ägs av OBOS. Man bor i hela bostaden och betalar en samäganderättsavgift till OBOS för den delen som OBOS äger. Därefter kan du stegvis eller helt köpa ut OBOS andel, detta helt efter egen finansiell förmåga. Målet är att man äger bostaden till 100 procent inom tio år.

OBOS är den bostadsutvecklare utvecklare i Norge och Sverige som producerat och sålt flest bostäder med boköpsmodeller. I Norge har OBOS Deleie funnits sedan 2020 och sedan ett par år har Delägaprojekt påbörjats i Sverige.

Medverkande

Hampus Magnusson(M) Kommunalråd Göteborg
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) Kommunalråd Göteborg
Axel Darvik (L) Kommunalråd Göteborg
André Nilsson Bostadspolitisk expert, Mäklarsamfundet
Catarina Carlén Affärsansvarig OBOS Deläga
Ulf Kamne Moderator, A Beautiful Soup