Tillbaka
Demokrati & Politik

INSTÄLLD Hur mår demokratin i världen och i Sverige – och hur kan vi skydda den?

Frihamnsdagarna Utescen Torsdag, 14:00–14:30
Lägg till i kalendern

PROGRAMPUNKTEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD PÅ GRUND AV SJUKDOM.

Efter flera årtionden av demokratisering har antalet fullvärdiga demokratier i världen blivit färre på senare år och i ännu fler länder har demokratin försvagats. Sverige har en stabil demokrati, men problem och utmaningar finns även här, kopplade till bl.a. extremism och bristande integration. Hur gör vi för att skydda och stärka demokratin i världen och i Sverige?

Talman Andreas Norlén inleder och samtalar sedan om dessa frågor med Martin Lundstedt, biträdande forskare vid V-Dem Institutet vid Göteborgs Universitet. V-Dem Institutet är en del av den Statsvetenskapliga Institutionen och arbetar med att samla in data om demokratins tillstånd i världen. Samtalet leds av Niklas Claesson, chefsombudsman för Moderaterna i Västra Götaland.

Arrangemanget är inte partipolitiskt.

Medverkande

Andreas Norlén Talman i Sveriges Riksdag
Martin Lundstedt Biträdande forskare vid V-Dem Institutet, Göteborgs Universitet
Niklas Claesson Moderator, chefsombudsman för Moderaterna i Västra Götaland