Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Hur mäter vi framtidens bränsle rätt?

Swedac Ebbe (tältscen) Fredag, 14:00–14:40
Lägg till i kalendern

I framtiden kommer vi att använda mycket mer el än vi gör idag. För att klara klimatutmaningarna elektrifieras stora delar av samhället och våra transporter. Men hur ska vi mäta överföringen av el så den blir tydlig och korrekt för alla parter?
Lyssna på vilka utmaningar som myndigheter, branschpersoner och energiföretag lyfter i frågan.