Tillbaka
Jobb & Skola

Rundabordssamtal: Hur ska linjära affärer ställas om till cirkulära?

Frihamnsdagarna Rundabordssamtal tält Fredag, 14:00–15:00
Lägg till i kalendern

OBS! Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Hur ska linjära affärer kunna ställas om till cirkulära affärsmodeller – och ändå vara lönsamma?

Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi för att lyckas med klimatomställningen. Men hur? Näringslivet sitter fast i lönsamhetskrav och offentlig verksamhet styrs av upphandlingsregler med utgångspunkt från lägsta pris. Det är inte bara affärsmodellen för den enskilda verksamheten som måste ställas om, utan hela värdekedjan. Men kan det faktiskt vara möjligt att skapa mer och bättre affärer med cirkulära affärer? Vad behöver vi göra för att få fler att våga agera nu?

Medverkande

Andrea Pap de Pesteny Gruppchef hållbar affärsutveckling, Skanska
Amanda Borneke Specialist på cirkulärekonomi och hållbarhetskoordinator, Sweco
Pär Larshans Hållbarhetschef, Ragn-Sells
Marcus Linder Chef för Sustainable Business, Rise
Malin Thorin Hållbarhetsspecialist, Riksbyggen
Lars Durfelt Göteborgs stadsmission