Tillbaka

Hur skapar vi en hållbar integration?

Ebbe (tältscen) Lördag, 14:10–14:55
Lägg till i kalendern

Hur ska vi någonsin lyckas med integrationen när bostadssegregationen gräver kulturella vallgravar mellan svenskar och invandrare?

Fariza Beseiso, uppvuxen i Gaza i Palestina, har flera examina från Al-Azhar Universitetet i Gaza. I 12 år har hon arbetet med integrationsfrågor i Mellanöstern baserat på teorier om beteenden och beteendeförändring. Utifrån sina erfarenheter är hon fullt övertygad om att integrationen startar med beteendeförändring och att kvinnorna är nyckeln till framgång.

Seminariet inleds med att Fariza Beseiso redogör för sina teorier, erfarenheter och slutsatser. Därefter följer en paneldiskussion.

Vad behöver vi fokusera på för att lyckas med integrationen? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka krav kan och ska vi ställa på de nyanlända och på majoritetssamhället? Vad kan vi göra här och nu?

Kontakt:
Sandra Lenving Lundh
sandra.lenvinglundh@gmail.com
0708-773635

Medverkande

Fariza Beseiso Projektledare, grundare av Civitas Academy i Gaza, konsult inom beteendeförändringar kopplat till integrationsfrågor
Mustafa Panshiri fd polis, debattör, författare och föreläsare
Victoria Ahlén Projektledare och affärsutvecklare, Drivhuset (moderator)