Tillbaka
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Rörelse för alla! – Paraidrotten visar vägen till rörelse för hela idrottsrörelsen

RF SISU Västra Götaland Dawit (tältscen) Torsdag, 14:10–14:25
Lägg till i kalendern

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar är en målgrupp där idrottsrörelsen har stor potential att växa.

Som distriktsförbund lägger Parasport Västra Götaland fokus på att stödja och utveckla de som redan idag är aktiva och – inte minst – på att nå fler av alla de som ännu inte har börjat idrotta.

Under distriktsförbundets paraply ryms både verksamheter i egen regi och kontakter med de specialidrotter som själva bedriver parasport inom sina respektive förbund och föreningar.

En av de viktigaste uppgifterna för organisationens idrottskonsulenter är att minimera de många hindren som målgruppen stöter på i vardagen. Fysiska hinder (infrastruktur) såväl som sociala hinder (normer) kan vara en grogrund för ohälsa när de tillåts begränsa möjligheterna till fysisk aktivitet, rörelse och deltagande i idrott.

Om både idrottsrörelsen, regionen och kommunerna m.fl. kan hjälpas åt för att sänka dagens trösklar finns stora samhällsekonomiska vinster att göra. Men framförallt gynnar det individer ifall idrottsrörelsen kan erbjuda plats och rörelse för alla.

Stina Wikström och Dick Stenberg ger sin syn på vad olika aktörer behöver bidra med för att nå målen.

Medverkande

Stina Wikström Idrottskonsulent Parasport Västra Götaland
Dick Stenberg Idrottskonsulent Parasport Västra Götaland