Tillbaka
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Idrottsanläggningar i Göteborg – En ödesfråga för föreningarna (och för folkhälsan?)

RF SISU Västra Götaland Fadime (paviljong 1) Torsdag, 14:45–15:25
Lägg till i kalendern

För att idrottsföreningarna ska kunna bedriva en bra kärnverksamhet – och därigenom bidra med samhällsnytta – måste det finnas tillräckligt många och ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer. Tyvärr är platsbrist samt konkurrens om tider ett problem i många större städer idag, så även i Göteborg. Det hindrar föreningar att välkomna och inkludera nya aktiva i verksamheten.

I ett läge där Göteborgs Stad växer och förtätas måste idrottens behov tillvaratas och bli en naturlig del av stadsplaneringen på både kort och lång sikt.

I ett panelsamtal möts representanter för idrottsrörelsen och företrädare från kommunen för att diskutera det som idrotten ser som en ödesfråga både för föreningarna och för folkhälsan.

Medverkande

Ola Jodal Projektchef, RF-SISU Västra Götaland
Jimmy Grandin Vice ordförande Handboll Väst (samt Arenagruppen Svenska Handbollförbundet)
Elisabet Lann (KD) Kommunalråd med ansvar för idrottsfrågor, Göteborgs Stad
Lotta Lidén Lundgren Tf förvaltningschef, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Gunnar Oesterreich Moderator