Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Rundabordssamtal: Politikernas besked till idrotten inför valet

RF SISU Västra Götaland Rundabordssamtal tält Torsdag, 16:15–17:45
Lägg till i kalendern

Det finns inga åhörarplatser för denna programpunkt.

RF-SISU Västra Götaland, med uppgift att företräda den samlade idrottsrörelsen, har tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund bjudit in ett antal politiker från Göteborgs Stad till ett rundabordssamtal.

De politiska partierna har på förhand ombetts att förbereda sina budskap till idrotten inför valet:
– Vilka satsningar vill de förverkliga under nästa mandatperiod?

Medverkande

Lars Sundling Styrelseledamot, RF-SISU Västra Götaland
Bert Andersson Ordförande, Göteborgs Fotbollförbund
Blerta Hoti (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Daniel Bernmar (V)
Elisabet Lann (KD)
Håkan Lösnitz (SD)
Björn Åhlin (MP)