Tillbaka

Innovationer för ett hållbart samhälle

RE:Source Ingrid (tältscen) Fredag, 12:45–13:30
Lägg till i kalendern

RE:Source är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, finansierade av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Vårt fokus ligger på att ta fram kunskap och innovationer som leder till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Idag förbrukar vi i Sverige ungefär 4,5 gånger mer resurser än vad planeten kan klara. Vi vill prata om det och om de många initiativ som pågår för att anpassa vårt resursanvändande så att det ryms inom planetens gränser.

Vi kommer också att lansera vår så kallade innovationsagenda, RE:Agendan. En innovationsagenda beskriver vilka utmaningar som finns inom ett visst område och vad som behöver göras för att möta dem. Vi kommer även att bjuda på intressant omvärldsbevakning från flera experter.

Varmt välkomna till vår session på Frihamnsdagarna.

Kontakt:

Karolina Vikingsson
070 287 55 37
karolina.vikingsson@ri.se

Medverkande

Hanna Ljungkvist Nordin senior konsult Profu
Lia Detterfelt utvecklingsstrateg Renova
Malin Emmoth kommunikatör Wargön Innovation
Frida Torbäck miljöspecialist Inköp och upphandling Göteborgs Stad
Ulrika Nilsson hållbarhetsstrateg, White Arkitekter
Nina Wolf strategiansvarig Cirkulär ekonomi Göteborgs Stad
Klas Cullbrand innovationsledare RE:Source (Moderator)
Elin Larsson programchef RE:Source
Johan Felix Chalmers industriteknik, tidigare innovationsledare RE:Source