Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola

Vill du sluta #vuxengissa? – Unga anhöriga på dagordningen

Anhörigas riksförbund, Maskrosbarn & #vägraskuld (Studieförbundet Vuxenskolan) Ebbe Fredag, 09:20–10:00
Lägg till i kalendern

Arvsfondsprojektet #vägraskuld lyfter upp unga anhöriga på dagordningen tillsammans med Maskrosbarn och Anhörigas Riksförbund.

En programpunkt med bland annat frågeställningarna: Vad innebär det att vara ung anhörig? Vilka är konsekvenser om stöd inte sätts in? Vad kostar det samhället om stöd inte erbjuds i tid?  

Med ”unga anhöriga” avser vi personer under 18 år som har ett ökat ansvar för en närstående. Den närstående kan vara en förälder, ett syskon, en annan släkting eller till och med en vän. Anhörigrollen kan uppstå på grund av olika faktorer som missbruk, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, sjukdom, närstående i fängelse, självskadebeteende eller plötsligt dödsfall. Med andra ord har vi en vid definition av de bakomliggande orsakerna och även en bred syn på vilka relationer anhörigrollen kan innefatta.

Programpunkten kommer att modereras av en ung anhörig som delar sina erfarenheter och tankar om ett framtida stöd. Programpunkten kommer att vara särskilt relevant för beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med målgruppen. 

Initiativtagare är projektet #vägraskuld som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan med medel ifrån Allmänna arvsfonden. Där programpunkten utgör en del av projektets avslutande spridningsarbete efter tre års projektarbete.

Medverkande

#vägraskuld www.vagraskuld.se
Anhörigas riksförbund www.anhorigasriksforbund.se
Maskrosbarn www.maskrosbarn.org
Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se
Allmänna arvsfonden www.arvsfonden.se