Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor

Klimat- och energidebatt

Frihamnsdagarna Frigga (Kajskjul) Lördag, 15:00–16:00
Lägg till i kalendern

Partiledare och representanter för Sveriges riksdagspartier möts i klimat- och energidebatt – ett år efter valet.

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot vår planet. Ökande temperaturer, stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden påverkar ekosystem, människors hälsa och socioekonomisk stabilitet. Utsläpp av växthusgaser från mänsklig aktivitet, såsom förbränning av fossila bränslen och avskogning, är de främsta orsakerna till klimatförändringarna. Vi måste minska utsläppen och vidta åtgärder för att anpassa oss till de förändringar som redan sker.

Världens energianvändning är beroende av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, vilket leder till utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. För att möta framtidens behov måste vi öka användningen av förnybar energi, förbättra energieffektiviteten och främja hållbara energisystem.

Utmaningarna finns lokalt, nationellt och globalt. De kräver ett kollektivt engagemang och samarbete på alla nivåer. 

Vad förenar och vad skiljer riksdagspartier åt? 

Välkommen till årets stora debatt på Frihamnsdagarna!

Samtalet leds av Maria Stenström som till vardags arbetar på 2030-sekretariatet där hon är ansvarig för mobilitet och beteendefrågor.

Sverigedemokraterna har tackat nej till att medverka i debatten.

Medverkande

Camilla Brodin Gruppledare Kristdemokraterna
Per Bolund Språkrör Miljöpartiet Foto: Miljöpartiet
Kajsa Fredholm Klimatpolitiska talesperson Vänsterpartiet Foto: Agnes Stuber
Emma Wiesner EU-parlamentariker Centerpartiet
Gunnar Westerling Socialdemokraterna, ordförande för Göteborg Energi Foto: Steven Warburton
Helena Gellerman Talesperson för klimat, transport och digitalisering för Liberalerna
Helena Storckenfeldt Talesperson i miljö- och klimatfrågor Moderaterna Foto: Axel Storckenfeldt
Maria Stenström Moderator