Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Klimatledarskap för bygg- och fastighetsbranschen – vilka är de viktigaste frågorna?

Centrum för Management i Byggsektorn, CMB Ingrid (tältscen) Torsdag, 16:20–17:00
Lägg till i kalendern

Panelsamtal om klimatledarskap med representanter från bygg- och fastighetsbranschen.

Bygg- och fastighetssektorn, som står för drygt 20% av våra co2-utsläpp håller på att samla sig för att ta tydliga och snabba steg mot klimatneutralitet 2030. Göteborg stad, genom AB Framtiden och BRG, Business Region Göteborg, driver ett plattformsarbete som syftar till att samla sektorn en gemensam färdplan (presenteras kl 14.20 på den här scenen). EU har under våren pekat ut Göteborg som en av 100 förebilder i arbetet med att uppnå klimatneutralt samhällsbyggande, samtidigt har 40 fastighetsägare i staden skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för ett cirkulärt byggande.

Under det här panelsamtalet diskuterar CMB, Centrum för management i byggsektorn, tillsammans med en grupp framträdande ledare inom branschen om vad som krävs av oss som ledare för att nå de uppsatta målen och motsvara de förväntningar som satts på staden. CMB kommer att driva frågan om klimatledarskap inom Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

Medverkande

Joakim Forsemalm Strategisk utvecklingsledare, CMB
Martin Hultman Docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier, Chalmers
Kajsa Crona Kontorschef, Tengbom arkitekter
Erik Florman Hållbarhetschef, Akademiska Hus
Kaia Eichler Hållbarhetschef, Serneke