Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor

Offentlig upphandling som ett medel för ett hållbart samhälle

Advokatfirman Lindahl Framtid Fredag, 09:00–09:40
Lägg till i kalendern

Myndigheter har en viktig roll i klimatomställningen och i att använda offentlig upphandling som ett medel för att bidra till ett hållbart samhälle. Under denna programpunkt kommer vi att diskutera hur upphandling kan användas för att uppnå olika hållbarhetsmål, vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter och begränsningar det finns enligt upphandlingslagstiftningen.

Passet inleds med att Hanna Lundqvist från Advokatfirman Lindahl ger en kort genomgång av regelverket och hur hållbarhetsfrågor regleras i upphandlingslagstiftningen. Därefter följer ett panelsamtal med ett praktiskt perspektiv på hur upphandlande myndigheter och leverantörer gemensamt kan arbeta med hållbara inköp och bidra till klimatomställningen. Panelsamtalet leds av Anduena Krasnigi från Advokatfirman Lindahl och medverkande är Hanna Björk från Västtrafik AB, Hanna Morichetto från Liljewall arkitekter och Hanna Lundqvist.

Medverkande

Hanna Lundqvist Advokat hos Advokatfirman Lindahl
Hanna Björk Hållbarhetschef hos Västtrafik AB
Hanna Morichetto Vice VD hos Liljewall arkitekter Foto: Linn Bergbrant
Anduena Krasnigi Biträdande jurist hos Advokatfirman Lindahl