Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Tro och tvivel – SOM-institutets rapport om göteborgarnas förtroende och tillit

Demokrati och medborgarservice-Göteborg stad Framtid Fredag, 11:00–11:40
Lägg till i kalendern

Förtroende och tillit är fundamentalt för ett välfungerande samhälle. SOM-institutet vid Göteborgs universitet kartlägger årligen göteborgarnas förtroende för staden och tilliten mellan människor. Materialet tecknar en bild av en stad med stora variationer mellan olika grupper och mellan olika områden – en stad som bär på både tro och tvivel.

Rapporten presenteras av Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet inom styrning för kollektivt agerande i storskaliga samhällsproblem, med särskilt fokus på mellanmänskligt förtroende och förtroende för politiska institutioner och myndigheter, jämte tillämpning inom folkhälsoområdet.

Medverkande

Björn Rönnerstrand Fil dr. i statsvetenskap och forskare på SOM-institutet vid Göteborgs Universitet