Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Kvinnorna och kapitalet

Länsstyrelsen Västra Götaland Ebbe (tältscen) Torsdag, 14:50–15:30
Lägg till i kalendern

I Sverige äger kvinnor ungefär hälften så mycket som män sett till ägande av bland annat företag, aktier, skog, mark och fastigheter. Ur ett livscykelperspektiv kan en löneskillnad per timme på några procent innebära en inkomstförlust på några miljoner – skillnaden mellan kvinnor och män uppgår i genomsnitt till 3,6 miljoner vid pension. Kvinnors andel av mäns kapitalinkomster har minskat från 40 procent år 2003 till 28 procent år 2019.

Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som verkar för kvinnors ökade ägande i syfte att öka kvinnors ekonomiska autonomi och möjligheter att forma vårt samhälle. Ownershift berättar om sin forskning av kapital i Sverige, och vad vi kan göra för att undanröja hinder och nå jämställt ägande. Länk till forskningsrapporter:

Ownershift – Power shift through ownership

Efter Ownershift bekantar vi oss med Fredrika Bremer-förbundet, Sveriges äldsta förbund för jämställdhet med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. Under 2021 tog Fredrika Bremer-förbundet fram utbildningsmaterialet Livslång ekonomi – en kostnadsfri utbildning i jämställd privatekonomi och juridik. Lär dig hur du kan ta del av Livslång ekonomi för att utveckla ditt egna, din förenings eller din arbetsplats hållbarhetsarbete för en mer jämställd ekonomi. Länk till materialet:

https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/

Medverkande

Anna Nordén Forskare Ownershift och lektor i nationalekonomi vid Jönköpings Internationella Handelshögskola Foto: Jessica Hanlon
Lisa Minnhagen Generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet Foto: Johan Halsius