Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Lex Femme och Det gömda våldet ingen ser

Lex Femme och Det gömda våldet ingen ser Frigga (kajskjul) Fredag, 12:55–13:35
Lägg till i kalendern

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet har inget tydligt ansikte utan existerar i alla rum, det kan vara din granne, kollega eller vän som kan vara utsatt. Varje år berövas i genomsnitt 15 kvinnor sina liv, sin frihet och sin autonomi.

Varje gång en kvinna mördas är det ett enormt misslyckande för hela samhället. För att uppmärksamma och hjälpa de människor som ofta lider i tystnad behövs kunskap, tillräckliga resurser och förebyggande insatser.

Tjej- och kvinnojouren Lex Femme kommer tillsammans med Christell Andersson och Carita Marchini, överlevare av våld i nära relationer och grundare till podcasten ”Det gömda våldet ingen ser” prata om våld i nära relation, våldets konsekvenser och det eftervåld som många kvinnor genomlider efter att ha lämnat en destruktiv och våldsam relation.

På scen berättar även Christell och Carita om sina egna erfarenheter om hur det är att leva i en våldsam relation och eftervåldets konsekvenser.
Den gemensamma visionen är att alla kvinnor och flickor skall ha rätt till ett liv fritt från våld, hedersrelaterat våld och förtryck. För att nå dit måste man förändra samhällets syn och lagarna behöver ses över.
Kom och diskutera och resonera kring möjliga förebyggande/preventiva insatser som vi kan göra på individnivå. Vad som görs på regeringsnivå och vad kan vi, civilsamhället, kräva att regeringen ska göra.

 

 

Medverkande

Lejla Smajlovic Verksamhetschef Lex Femme Foto: Amal Ahlin
Christell Andersson Stödassistent, författare och en av grundarna till podcasten: Det gömda våldet ingen ser
Amal Ahlin Informatörssamordnare Lex Femme Foto: Lejla Smajlovic
Carita Marchini Boendestödjare och en av grundarna till podcasten: Det gömda våldet ingen ser