Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Live-lab med energipolitiker: Vägen till hållbar energiförsörjning

Göteborg Energi Ingrid (tältscen) Fredag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Göteborgs Stad har skrivit på Klimatkontrakt 2030. Den stora frågan nu – den som avgör om vi kommer att lyckas – är hur vi tar oss dit.

Om detta vill vi nu live-labba med företrädare för stadens fullmäktigepartier.

I en baklängesworkshop tar vi oss från målåret 2030 tillbaka till idag för att utforska vilka milstolpar och vägval vi har i energiomställningen under dessa åtta år.

Vi vill ha ett konstruktivt samtal som synliggör de förväntningar som finns, de prioriteringar som staden gör och är överens om på vägen dit. Det finns idag ett enormt engagemang i omställningsfrågorna. Från näringslivet, föreningslivet och hela Göteborgssamhället. Men att läsa om målsättningarna och att få vara med ”bakom kulisserna” och höra de politiska resonemangen och avvägningarna är två väldigt olika saker. Båda behövs för att skapa kloka gemensamma lösningar.

Vi på Göteborg Energi arrangerar live-labbet för att skapa en bättre inblick i och ökade insikter om det arbete som ligger framför oss alla.

Samtalsledare: Christer Hedberg samt Eric Zinn.

Medverkande

David Josefsson (M) Sveriges Riksdag & ordförande för Moderaterna i Göteborg
Grith Fjeldmose (V) Kommunalråd Göteborg
Karin Pleijel (MP) Kommunalråd Göteborg
Emmyly Bönfors (C) Kommunalråd Göteborg
Björn Tidland (SD) Kommunfullmäktige Göteborg
Axel Darvik (L) Kommunalråd Göteborg
Elisabeth Lann (KD) Kommunalråd Göteborg
Återkommer med medverkande Feministiskt Initiativ
Blerta Hoti (S) Kommunalråd Göteborg