Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Lokal elproduktion avgörande för jobben

Länsstyrelsen Västra Götaland Frigga (Kajskjul) Fredag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Välkommen till Klimat 2030s samtal om industrins omställning och hinder för den!

Elbehovet förväntas dubbleras till 2030 och idag importeras 2/3 av elen till länet. Industrins omfattande omställning kommer kräva kraftigt ökad lokal elproduktion. Det som står på spel är både befintliga jobb och stora nyetableringar. Elen är helt central för att det fossila ska kunna fasas ut.

Representanter från industrin, akademin och riksdagen samtalar om beslut som riksdag och regering måste fatta för att omställningen ska ske. Ytterligare medverkande tillkommer.

Vill du veta mer om Länsstyrelsens övriga seminarier? Läs mer här Länsstyrelsen Västra Götaland (87) – Frihamnsdagarna

I vår utställningsyta (nr 87) kan du även träffa medarbetare från Länsstyrelsen och prata om bland annat civilt försvar, klimat och miljö samt invasiva arter i vatten.

Medverkande

Karin Svensson Chief Sustainability Officer, Volvo Group
Helena Gellerman Riksdagsledamot för Liberalerna
Johan Hultberg Riksdagsledamot för Moderaterna
Frances Sprei Docent, Chalmers
Nardono Nimpuno Enhetschef klimat- och miljömålsenheten, Länsstyrelsen
Emma Nohrén Riksdagsledamot för Miljöpartiet
Peter Abrahamsson Chef Hållbar Utveckling, Preem
Mattias Jonsson Riksdagsledamot för Socialdemokraterna