Tillbaka
Demokrati & Politik

Fler jobb och växande företag i Göteborg – vad vill politikerna?

Svenskt Näringsliv Utescen Fredag, 14:00–14:40
Lägg till i kalendern

Hur vill ledande partiföreträdare i Göteborg förverkliga stadens ambitioner om 120 000 nya jobb? Hur ser man stadens roll i att skapa ett företagsklimat som gynnar investeringar, anställningar och etableringar? Fler som arbetar och välmående växande företag är en förutsättning för att säkra finansieringen av välfärden och för att möta högt ställda hållbarhetsmål. Svenskt Näringsliv arrangerar lokal debatt för att se i vilken riktning partierna vill leda staden den närmaste mandatperioden.

Medverkande

Axel Josefson Moderaterna
Jonas Attenius Socialdemokraterna
Emmyly Bönfors Centerpartiet
Elisabet Lann Kristdemokraterna
Axel Darvik Liberalerna
Karin Pleijel Miljöpartiet Foto: Catharina Fyrberg
Martin Wannholt Demokraterna
Daniel Bernmar Vänsterpartiet Foto: Alice Vernersson
Martin Jordö Feministiskt initiativ Foto: Oscar Stenberg
Rudolf Antoni Moderator, Svenskt Näringsliv
Jörgen Fogelklou Sverigedemokraterna