Tillbaka
Barn & Unga

Kan man älska en förälder som har mördat?

Räddningsmissionen - Solrosen Fadime (paviljong 1) Torsdag, 16:20–17:00
Lägg till i kalendern

Sverige behöver bli bättre på att lyssna på barn. Inte minst på de barn som lever i utsatthet med vuxna som brister eller inte finns närvarande. 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs för brott och samtidigt saknar ca 80 procent av Sveriges kommuner riktade insatser för barn med frihetsberövad förälder.

Vi på Solrosen möter barn till frihetsberövade och vet att uppbrottet från en familjemedlem kan vara ett trauma som medför skam, stigmatisering och ohälsa. Barnen är helt oskyldiga till brottet men får många gånger ta straffet. Om dessa barn inte får hjälp och stöd, finns en hög risk för psykisk ohälsa, egen kriminalitet och andra sociala problem. Att tillvarata barns rättigheter och ge dem rätt stöd och hjälp har visat sig vara den bästa vaccinationen mot sociala problem och kriminalitet.

Om vi ska skapa ett hållbart och tryggt samhälle måste vi förebygga brottslighet tidigt. Ju fler vuxna som frihetsberövas, desto fler barn blir det som mister den dagliga kontakten med en förälder, ett syskon eller någon annan närstående. Under sådana förhållanden måste samhället anstränga sig till det yttersta för att säkerställa att barnen får det stöd de har rätt till.

För att ytterligare skapa förståelse för vidden av vilka konsekvenser ett brott kan ha för ett barn eller en ung individ kommer Jessika Sillanpää dela sina erfarenheter hur det är att vara anhörig, barn och dotter både till ett brottsoffer och en frihetsberövad förälder. Jessika var 19 år gammal när hennes pappa blev dömd för mordförsök på hennes mamma och lämnades kvar med att ansvara för sin pappas liv både innanför och utanför fängelsets murar. Droger, självskadebeteende och egen kriminalitet var livsval som stod närmare än någonsin.

Som sakkunniga inom området ser vi hur ett förebyggande stöd kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro. Vår förhoppning är att kroka arm med andra aktörer t ex kommuner och myndigheter där vi vet att stödet behöver och kan stärkas. Gemensamt kan vi hitta framkomliga vägar för att barnens livssituation ska synliggöras och sättas på agendan, så att de får det stöd de har rätt till! Vill du vara med?

 

 

Medverkande

Line Fuchs verksamhetschef Solrosen, Räddningsmissionen
Ann-Sophie Palmér projektledare och sakkunnig på Solrosen, Räddningsmissionen
Jessika Sillanpää coach, konsult och föreläsare
Elisabeth Valinder moderator