Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Matomställning för framtidens Göteborg

Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad Framtidsbara staden Lördag, 14:00–16:00
Lägg till i kalendern

En högaktuell och kritisk samhällsutmaning är den om tillgången på mat. Hur samlar vi kraft till matomställningen? Här diskuterar vi hur maten vi har räcker till fler, hur den lokalproducerade maten och odlingsmarker kan öka samt hur vi möjliggör graden av självförsörjning. Kanske är det genom ökad odling på före detta p-platser, på tak och i förstäderna vi ökar biologisk mångfald och graden av självförsörjning?

Missa inte Snackbar klockan 15.40-16.00!Då leder poddaren Gunnar Oesterreichett samtal om hur Göteborg ska möta utmaningar kopplade till matomställningen. I samtalet medverkar Joel Svalan, lokal odlare, med flera.