Tillbaka
Barn och unga · Civilsamhälle och folkrörelse · Mänskliga rättigheter · Social hållbarhet

Förebildseffekten 2024 – Rapportsläpp med Mentor Sverige

Mentor Sverige Kajskjul 105 Torsdag, 10:00–10:40
Lägg till i kalendern

Ungas mående och framtidssyn har varit ett stort fokus i samhällsdebatten under de senaste åren, och med all rätt. Varje år möter vi på Mentor Sverige över 28 000 ungdomar med målet att frigöra den potential som finns – men som inte alltid får ta plats.

Av denna anledning har vi genomfört en studie bland unga över hela landet som ligger till grund för rapporten Förebildseffekten.

En tydlig slutsats av rapporten är att allt inte är nattsvart. Men många unga mår fortfarande dåligt eller ser mörkt på framtiden. I studien kan vi se direkta positiva effekter kopplat till kontakten med vuxna och vår egen verksamhet vilket illustrerar behovet av fler närvarande förebilder.

Men vad händer när ungdomar inte har en närvarande vuxen?

Mentor Sverige presenterar rapporten och leder ett samtal om hur vi kan fortsätta skapa förutsättningar för morgondagens generation.

Varmt välkommen!

 

 

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att utöka sina nätverk samt få kunskap om arbetsmarknad och studier. Mentorskapet ger också verktyg för ökad självkänsla, motivation och handlingskraft. Tillsammans med volontärer, skolan och näringslivet frigör vi ungas potential och stärker deras framtidstro.