Tillbaka
Stad & Land

Möten i en global och digital värld

Ordrum

RUBRIK:
Digitaliseringen har gjort det möjligt att möta nästa vem som helst var som helst. Men vad händer när tekniken inte längre är det stora problemet? Hur kommunicerar man effektivt när mötesdeltagarna har olika uppfattningar kring själva kommunikationen och sättet att mötas. Vad händer när vi är oeniga kring Hierarki (om det finns skillnader i status som styr vem som får prata) eller Turtagning (om det är ok att avbryta någon som talar eller om man ska vänta på sin tur). Och hur gör vi om vi värderar effektivitet på olika vis? Hur ska man då skapa ett möte som är meningsfullt för alla?

I seminariet introducerar vi verktyg för mötesledaren som bidrar till att skapa bra möten i grupper där vi har olika kulturella bakgrunder. Vi resonerar kring lämpliga Mötesmetoder och förhållningssätt.

SEMINARIELEDARE: Erik Mattsson, vd, Ordrum