Tillbaka

Mötespunkt Sverige

Integrationsnätverk Göteborg, med hjälp från Biblioteksvännerna i Göteborg Ingrid (tältscen) Lördag, 13:00–13:45
Lägg till i kalendern

Integrationsnätverk Göteborgs ledstjärna är treuddig: Att väcka vilja till förståelse för att aktivt våga delta i det svenska samhället; Nyckeln till detta är att lära sig svenska; Integreras, det gör vi tillsammans, de som nyss anlänt och vi som bott här länge eller alltid.

Vi skapar i vår verksamhet en varm social miljö där alla blir sedda och så långt möjligt tillgodosedda i sin önskan att bli en del av det svenska samhället genom undervisning, information, rådgivning, studiebesök, mm.

Vår verksamhetsansvarige, Behjat Sharifi, är själv invandare och har 25 års erfarenhet av att hjälpa andra invandrare från mer än 20 länder att bli delaktiga i det svenska samhället med hjälp av några få anställda medarbetare, 20-talet volontärer och inbjudna från samhällets institutioner och andra organisationer. De senaste 6 åren har årligen ca 500 personer deltagit i verksamheten på Vårvindsgatan 20 utan att den på något sätt marknadsförts.

Vi vill visa hur civilsamhällets organisationer kan utgöra en viktig och effektiv mötespunkt där samhällets institutioner/myndigheter kan nå, informera, få frågor och synpunkter från målgruppen invandrare i en social miljö de själva sökt sig till och där de känner sig trygga och sedda. Vi vill även visa på att genom verksamheter som vår kan företag finna arbetskraft. Vi vill även visa på vilka möjligheter du har att engagera dig som volontär och därmed bidra med dina erfarenheter och kunskaper för att hjälpa invandare att etablera sig här samtidigt som du får ta del av andra kulturer och utveckla dig själv eller kort sagt ”Lära känna dina nya grannar”.

Kontakt:
Eric Sjöberg, ohugo@telia.com 0702 399 650
Eva-Lena Fransson evalena.fransson@telia.com, 0704 96 29 53

Medverkande

Behjat Sharifi Verksamhetschef, Integrationsnätverk Göteborg
Ali ahmed Projektledare, Integrationsnätverk Göteborg
Eva-Lena Fransson Ordförande, Integrationsnätverk Göteborg
Shadi Shoushtari Cirkelledare, Integrationsnätverk Göteborg
Nasrin Babaei Cirkelledare, Integrationsnätverk Göteborg
Amani Malaeb Cirkelledare, Integrationsnätverk Göteborg
Parisa F.d elev på Integrationsnätverk Göteborg
Eric Sjöberg Kassör, Integrationsnätverk Göteborg (Moderator)
Hanif Qasemi