Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor

Motståndskraft mot rasism

Motståndskraft mot rasism Jan Fredag, 15:40–16:00
Lägg till i kalendern

Motståndskraft mot rasism är ett antirasistiskt projekt som drivs av Socialförvaltningen Nordost. Projektet är unikt av sitt slag och vänder sig till ungdomar i nordöstra Göteborg, ett av dess uppdrag är att skapa en metod för att stärka och rusta ungdomar i deras kamp mot rasism. Motståndskraft mot rasism har under 2022 och 2023 kartlagt ungdomars upplevelser av rasism och resultatet av den senaste rapporten kommer presenteras. Projektledarna kommer även visa ett axplock av ungdomarnas egna upplevelser av rasism som följs av en workshop.

 

Medverkande

Mirjam Haj Younes Projektledare Foto: Jonas Santos Hansson
William de Young Projektledare