Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

För ett bättre Göteborg – så löser vi framtidens utmaningar

Näringslivsgruppen, Göteborg & Co Ingrid Fredag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

Det är i samverkan som en attraktivare stad formas. Hur kan näringslivet, staden, akademi och civilsamhället tillsammans lösa framtidens utmaningar? Hur nyttjar staden näringslivets engagemang i sociala frågor på bästa sätt och vilka är drivkrafterna hos näringslivet? Ta del av två lyckade exempel när gemensamt samhällsengagemang skapar förändring.

Näringslivsgruppen har bjudit in företrädare från näringslivet samt representanter från de organisationer som vi har ett samarbete med för en intressant diskussion om möjligheter och utmaningar i dessa frågor.

Deltar i samtalet gör; Thomas Andersson, Volvo Cars, Matti Ahlqvist, AstraZeneca, Malin Engelbrecht, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Isaac Haasén, NEXTAR, Ari Amin, Changers Hub.

Samtalet leds av Kristin Mari Riera, Näringslivsgruppen Göteborg & Co

Medverkande

Thomas Andersson Volvo Cars
Malin Engelbrecht Näringslivsgruppen Göteborg & Co
Isaac Haasén NEXTAR
Ari Amin Changers Hub
Kristin Mari Riera, moderator Näringslivsgruppen Göteborg & Co
Matti Ahlqvist AstraZeneca