Tillbaka
Demokrati & Politik

Möt Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling

NCC Ingrid (tältscen) Fredag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

I januari 2023 träder Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling i kraft, en förändring som skapar nya möjligheter till samverkansformer. Hur bidrar den nya organisationen tillsammans med näringslivet till en hållbar utveckling av staden? Hur skapar vi ett bra samarbetsklimat för att möta Göteborgs tillväxt?

Välkommen att ta del av ett samtal, med och om den nya organisationen inom stadsbyggnad, och ta chansen att ställa frågor till ledningen av den nya organisationen – de tillträdande förvaltningsdirektörerna är på plats!

Medverkande

Henrik Kant Förvaltningsdirektör Stadsbyggnadsförvaltningen
Kristina Lindfors Förvaltningsdirektör Exploateringsförvaltningen
Martin Blixt Förvaltningsdirektör Stadsfastighetsförvaltningen
Anders Ramsby Förvaltningsdirektör Stadsmiljöförvaltningen
Gunilla Grahn-Hinnfors Ansvarig stadsutveckling vid Västsvenska Handelskammaren
Johanna Hult Rentsch Avdelningschef NCC Property Development, moderator