Tillbaka
Civilsamhälle och folkrörelse · Demokrati och yttrandefrihet · Media och kommunikation

Förändringsrapporten 2024 – Novus x Frihamnsdagarna

Novus Group International AB Tältscen Ebbe Torsdag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Hur får vi ett samhälle där många människor och olika aktörer kan föra fram sina idéer och mötas med nyfikna frågor och synpunkter som tar idéerna vidare? På uppdrag av Frihamnsdagarna har Novus undersökt just detta.

Att det svenska samhället ska genomsyras av demokrati är i dag en ickefråga bland svenskarna. Undersökningen visar att nästintill alla svenskar tycker att demokrati är viktigt – men bara 45% anser att de själva kan vara med och påverka hur samhället förändras.

Det är tydligt att enbart en önskan om förändring inte automatiskt leder till konkret handling. Trots att en majoritet erkänner sitt personliga ansvar för att driva samhället i den önskade riktningen, visar det sig att faktiskt ta initiativ till förändring inte är lika självklart för många. Fyra av tio individer hävdar att de inte alls engagerar sig i någon form av aktivitet för att påverka förändring. Detta kan delvis förklaras av att nära var fjärde svensk är rädd för negativa konsekvenser om de uttrycker sina åsikter om samhället.

Lovisa Brunnberg, rådgivare på Novus kommer att presentera insikter från Förändringsrapporten 2024 följt av ett panelsamtal tillsammans med Caroline Thunved, Jannike Tillå och Jan Scherman.

Medverkande

Lovisa Brunnberg Client Advisor, Novus
Jan Scherman Författare och debattör
Caroline Thunved Generalsekreterare och VD, Sveriges Kommunikatörer Foto: Anna-Lena Ahlström
Jannike Tillå Kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen