Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

En botbar demenssjukdom

NPH-föreningen för patienter och anhöriga Ebbe (tältscen) Lördag, 11:00–11:30
Lägg till i kalendern

NPH är en botbar demenssjukdom som tyvärr är underdiagnostiserad. Läkare från Sahlgrenska kommer att beskriva sjukdomen och dess 80-procentiga förbättring efter operation. NPH-föreningen kommer kort att berätta om patient- och anhörigföreningens verksamhet.

Medverkande

Kerstin Andrén Medicine doktor Foto: SU Pressavdelning