Tillbaka
Demokrati & Politik

Nya sätt att nå fler göteborgare

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad Fadime (paviljong 1) Lördag, 15:00–15:40
Lägg till i kalendern

Göteborg ska vara en jämlik stad där alla har likvärdig tillgång till information och möjligheter att påverka samhället och sina liv.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice bidrar till att öka jämlikheten i Göteborg genom att testa och utveckla nya metoder och samverkansformer för att nå fler med viktig samhällsinformation. Fokus i arbetet ligger på de målgrupper och stadsdelar där Göteborgs Stad har svårt att nå ut i traditionella kanaler.

I detta seminarium pratar vi om hur vi arbetar med vaccininformation, valstärkande arbete och Hisingens invånarguider. Om möjligheter, utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet. Alla tre uppdragen syftar till att öka människors delaktighet, inflytande och tillit.