Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Så får vi fart på bostadsbyggandet

OBOS Frigga (Kajskjul) Torsdag, 10:00–10:40
Lägg till i kalendern

Bostadsbyggandet har saktat ned i Göteborg liksom i resten av landet och många människor står utanför bostadsmarknaden. Vem ansvarar för att fler bostäder byggs och att fler människor får tillgång till egen bostad?

I det här seminariet diskuterar vi konkreta förslag på vad kommun och byggaktörer tillsammans kan göra för att möjliggöra en positiv förändring. Välkommen på ett konstruktivt panelsamtal där vi söker gemensamma lösningar på bostadsbristen!

Medverkande

Johan Zandin (V) Vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Elisabet Lann (KD) kommunalråd
Hans Arby (C) ledamot exploateringsnämnden
David Josefsson (M) Riksdagsledamot
Cattis Carlén affärsansvarig Deläga, OBOS
Ulf Kamne A Beautiful Soup, moderator