Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Tillsammans ökar vi takten i stadens klimatomställningsarbete

Göteborgs Stad, miljöförvaltningen Ebbe (tältscen) Fredag, 12:30–13:15
Lägg till i kalendern

Vi vet att effekterna av klimatförändringarna redan är en realitet och vi vet att vi måste öka takten i klimatomställningen för att mildra dessa effekter. Städernas omställningsförmåga är avgörande och Göteborgs Stad vill vara föregångare i det arbetet.

Seminariet tar sin utgångspunkt i den globala hållbarhetsagendan Agenda 2030 och det nya Miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021-2030. Vi samtalar om att det krävs nya arbetssätt och former för samverkan för att driva på och öka takten i klimatomställningen och för att staden ska nå sina ambitiösa klimatmål.

Under seminariet lyfts det innovationsarbete som påbörjats kring offentlig styrning i staden och hur det kan bidra till att förstärka och öka möjligheterna för olika samhällsaktörer att bidra i omställningsarbetet. Vi kommer bland annat att diskutera stadens direkta och indirekta rådighet och hur vi kan använda stadens verksamheter och arenor för normförskjutning. Kan till exempel ett klimatkontrakt verka som ett handslag för att testa oss fram och samskapa hållbara lösningar tillsammans med forskning, näringsliv, civilsamhälle och medborgare?

 

 

Kontakt:

Karin Bjerner
karin.bjerner@miljo.goteborg.se
079-062 20 17

Medverkande

Marcus Jahnke verksamhetsledare Urban Futures, Göteborgs Centrum för hållbar utveckling (GMV) (Moderator)
Emmyly Bönfors Kommunalråd och ordförande i miljö- och klimatnämnden Göteborgs Stad (C)
Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren
Sanna Ghotbi Expert medborgarinkludering/Delägare, Digidem Lab
Sandra Valencia PhD, forskare Hållbar stadsutveckling, Göteborgs universitet
Henriette Söderberg avdelningschef Stadsmiljö, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Tove Lund Strategiansvarig Leva hållbart och samordnare Sharing City Göteborg, Konsument- och medborgarservice Göteborgs Stad
Dan Baekström sammankallande i klimatgruppen, Naturskyddsföreningen i Göteborg