Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Workshop – Hur vill du se Omställningshotellet i Frihamnen växa fram?

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad Greta (paviljong 2) Lördag, 15:00–15:45
Lägg till i kalendern

Nu börjar en första prototyp och form av ett Omställningshotell växa fram i Frihamnen – en framtidskikare och mötesplats för samtal och experimentverkstad för omställningsfrågor. Möt och utbyt tankar och idéer kring Frihamnens nya mötesplats. Alla är välkomna!   

Göteborg har nyligen firat 400-års jubileum. Samtidigt måste vi som stad ständigt blicka framåt för att förstå riktning och konsekvenser av dagens trender och samhällsutmaningar. I Göteborg är siktet inställt på att staden ska ha ett klimatavtryck nära noll redan 2030. Ambitionen innebär en stor omställning på många sätt och handlar till stor del om hur vi vill leva och bo i framtiden; ett liv inom planetens gränser med livskvalitet och välbefinnande i fokus. Genom att vara framsynta kan vi medvetet staka ut vägen, dra nytta av möjligheter och aktivt driva utvecklingen mot den önskade framtiden vi vill se i Göteborg. 

Vi tror att det behövs platser för samtal och experimenterande för stadens omställning. Under 2022 och 2023 växer en första version av Omställningshotellet fram för just detta. Platsen är tänkt att vara en fysisk mötesplats för medborgare och olika samhällsaktörer att tillsammans skapa och utveckla stadens omställning kring frågor som rör vatten, exempelvis älven och frågor som rör biologisk mångfald, exempelvis odling, parker och andra grönytor. Det kan också handla om omställningen till en cirkulär ekonomi, jämlik stad, lokal livsmedelsproduktion och mycket mer. Vad är viktigt för dig?  

Platsen ska både ha fokus på det som finns här och nu, men också på stegvis förändring där en kan träda in i framtiden och ta del av funktioner som kan finnas på plats i större skala inom en tioårs horisont. Redan nu utvecklas en marin kolonilott, som en första prototyp, i anslutning till platsen. 

Under Frihamnsdagarna öppnar vi upp för ett samtal och utforskande tillsammans med er besökare kring hur platsen kan utvecklas framöver. 

Bakgrund:

Göteborgs Stad har högt uppsatta mål kring en hög biologisk mångfald och klimatavtryck nära noll redan 2030. Samtidigt har Göteborg nyligen blivit utvald till EUs mission 100 klimatneutrala och smarta städer 2030.  

För att driva på och visualisera hur livet i Göteborg ser ut 2030 och framåt behövs fysiska platser där invånare och olika aktörer kan mötas och tillsammans konkretisera och samskapa framtidens lösningar för den hållbara staden som bidrar till livskvalitet och välbefinnande för alla. Omställningshotellet och dess marina kolonilott i Frihamnen kommer att vara en första version och experimentverkstad för just detta. De versioner som ska skapas har fokus på nuet och på den stegvisa förändring mot en framtid som kan finnas på plats inom 5-10 år i större skala. 

Organisatörer: 

Prototyp Göteborg (Stadsbyggnadskontoret och Göteborg & Co) 

Demokrati och medborgaservice 

Miljöförvaltningen

Urban Futures 

Göteborgs Universitet (Centrum för Hav och Samhälle och Swemarc) 

 

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023. Då blir Göteborgs offentliga rum till en utställningsarena som riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning.