Tillbaka
Demokrati & Politik

Påverka, äta, bo och leva hållbart – hur kan vi medskapa våra lokala platser?

Coompanion, Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva Dawit (tältscen) Lördag, 10:30–11:15
Lägg till i kalendern

Våra samhällen står inför stora utmaningar och kriser när det gäller ekologi, demokrati och social sammanhållning. Alla samhällstrukturer kring mat, boende och beslutsfattande utmanas i grunden. För att återskapa legitimitet kring svåra frågor behöver vi aktivera hela samhället och öka delaktigheten.

Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva & Coompanion med vänner bjuder in till ett panelsamtal kring medskapande processer och strukturer för våra basbehov.

Hur kan vi lösa bostadsbehov tillsammans, omskapa systemen för livsmedelsförsörjning och organisera levande lokalsamhällen?


Kontakt:

Nanna Rench
naana.rench@coompanion.se
0709-80 20 35

Medverkande

Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva- Lokal demokrati/den första samhällsnivån
Gunilla Almered Olsson Professor i humanekologi, Göteborgs universitet
Erik Bick Bergum-Gunnilse Utveckling och Hela Sverige ska leva
Ingrid Westerfors Coompanion Göteborgsregionen
Dan Melander Lokalekonomisk analys för hållbar utv eckling (LEA) i Hammarkullen
Elinor Askmar (moderator) Studiefrämjandet