Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik

Power to the People: Lindholmen Democracy Talks

International Youth Think Tank – IYTT Fredag, 12:00–13:00
Lägg till i kalendern

Vår demokrati får allt svårare att engagera medborgarna. En del upplever politikerna mer som en avlägsen elit än som representanter för folket. Kan slumpmässigt utvalda medborgarförsamlingar ge nytt liv i våra demokratiska institutioner?

Demokratins hjärta återfinns i det öppna, jämlika mötet. I antikens Grekland skedde detta på den öppna mötesplats som kallades agora. Vi på IYTT (International Youth Think Tank) vill skapa en modern variant av agoran på vår egen hemmaplan. I den andan, hälsar vi välkomna till det första av våra lunchsamtal på Lindholmen!

OBS! Denna programpunkt genomförs ej i Frihamnen utan på Lindholmen  i Älvrummet, Lindholmen Science Park (nås enklast via en kort bussresa). Det är också möjligt att deltaga online.

Samtalet är öppet för alla men kräver föranmälan. Mer information hittar du här.

Kontakt:

Erik Toshach
iytt@lindholmen.se

 

Medverkande

Urban Strandberg Föreståndare IYTT
Tord Hermansson CEO Lindholmen Science Park
Cecilia Malmström Tidigare EU-kommissionär
Erik Toshach Assistant Fellow IYTT
Jon Geib Research Fellow IYTT
Lisa Mastiaux Youth Fellow IYTT