Tillbaka
Barn & Unga

Reclaim the Future

Fryshuset Fadime (paviljong 1) Lördag, 14:00–14:40
Lägg till i kalendern

Våra scenakt inleds med interaktiva inslag ifrån våra kulturverksamheter, för att väcka intresse och nyfikenhet, inspirera samt för att skapa en avslappnad positiv stämning där de unga deltagarna känner sig trygga och jämbördiga med de vuxna, exempelvis politiker, som finns på plats.

Detta följer vi upp med workshops och dialoger på vår utställningsplats samt med information, diskussioner och publika samtal om demokrati och ungas delaktighet från scenkanten.

Vi vänder oss till unga och vill skapa konstruktiva möten, möjliggöra ungas röster samt öka delaktigheten och intresset för demokrati och valdeltagande hos målgruppen.