Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Ett resilient samhälle – Mer stabilitet trots fler störningar

Sweco Ebbe Torsdag, 15:20–16:00
Lägg till i kalendern

Vad kan vi göra idag för att nå ett mer motståndskraftigt samhälle imorgon? Sweco bjuder in till en paneldiskussion om resiliens ur brett perspektiv.

Klimatförändringar, miljöförstöring och resursbrist är vanligare än någonsin. Vad behöver vi göra för att bli resilienta i vår omställning till ett hållbart samhälle på både kort och lång sikt?

Hur kan ekosystemen hjälpa oss? Hur ser vi till att vi alltid har tillgång till mat och energi? Vilka hot innebär havsnivåhöjningen och hur kan vi skydda oss?

Få svar på detta och mycket mer i vårt seminarium med experter inom självförsörjning av livsmedel, vatten, klimatresiliens, industriell symbios och smarta energisystem. Genom samarbete och planering kan vi tillsammans bli mer resilienta. Nu!

Medverkande

Lisa Östman Planchef Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals Stad
Mattias Salomonsson Specialist inom stigande vatten och skyfall, Sweco
Karin Ingelhag Projektledare, Business Region Göteborg (BRG)
Eric Zinn Hållbarhetschef, Göteborg Energi
Simon Lindroth Specialist inom resilienta energisystem, Sweco
Fredrik Olsson, moderator Affärsstrateg och projektledare, Sweco