Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Hyresrätt, bostadsrätt – ungdomsrätt?

Riksbyggen Fadime Fredag, 11:20–12:00
Lägg till i kalendern

Det är inte lätt att göra rätt på dagens bostadsmarknad. Många unga vuxna har svårt att hitta ett eget boende. Trösklarna är höga oavsett om det gäller hyresrätt eller bostadsrätt.

I detta seminarium diskuterar vi situationen för unga på bostadsmarknaden och hur offentliga och privata aktörer kan medverka till att det byggs fler och bättre bostäder för unga genom innovativa och hållbara lösningar.

Medverkande

Alexander Abenius Moderator, A Beautiful Soup
Dzejna Wallin Marknadsområdeschef Riksbyggen
Hilda Andersson (S) Socialdemokratiska Ungdomsförbundet Göteborg
Tilde Isaksson (MP) Språkrör, Grön Ungdom Väst
Jonathan Ahlström (L) Liberala Ungdomsförbundet Väst
Johannes Hulter (S) Ordf., Stadsbyggnadsnämnden
Hans Arby (C) Ledamot, Exploateringsnämnden
Ann Catrin Fogelgren (L) Vik. kommunalråd, AB Framtiden och Exploateringsnämnden
Max Rittberger (M) Ledamot Distriktsstyrelsen MUF Göteborg