Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Hur tar vi tillvara på styrkan i Nordost?

Riksbyggen Fadime Torsdag, 11:20–12:00
Lägg till i kalendern

Nordöstra Göteborg är ett område med mångfald, kreativitet och engagemang. Alltför ofta förs diskussionen med ensidigt fokus på problem och utan att de som sitter på lösningarna får vara med.

I detta seminarium undersöker vi hur styrkorna i Nordost kan tas tillvara. Aktiva i området sätter scenen för ett efterföljande samtal mellan kommunpolitiker om vad som behöver tillföras för att bygga social hållbarhet i utsatta områden och skapa rum för livet.

Medverkande

Alexander Abenius Moderator, A Beautiful Soup
Dzejna Wallin Marknadsområdeschef, Riksbyggen
Emil Mattsson Direktor, Räddningsmissionen / Communityskolan
Ari Amin Regional verksamhetschef, Changers Hub
Jonna Bruce Skolbibliotekarie Hammarkullen
Zagros Hama (M) Gruppledare, Exploateringsnämnden
Emmyly Bönfors (C) Gruppledare, Centerpartiet Göteborg
Staffan Lindström (S) 1:e vice Ordf., Idrotts- och Föreningsnämnden