Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik

Rösträtt från 16 år?

Göteborgs Stad, Demokratisatsning med ungt inflytande, Göteborgs 400-årsjubileum Ingrid (tältscen) Fredag, 11:30–12:15
Lägg till i kalendern

Unga är underrepresenterade i de politiska rummen och saknar ofta både utrymme och makt i samhällsutvecklingen. Men är sänkt åldersgräns för rösträtt lösningen?

I demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden!” från 2016 föreslås en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunala val. Ordförande för utredningen Olle Wästberg presenterar bakgrunden till förslaget och de tänkta effekterna.

Tillsammans med representanter från Göteborgs Stads Ungdomsfullmäktige och Power to the Youth samt representant från Youth 2030 Movement förs ett samtal om vad sänkt rösträttsålder kan innebära för demokratin och för ungas möjligheter att utöva inflytande.

Som en del i upptakten till Göteborgs stads medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 genomfördes en kartläggning av vilka frågor som unga i Göteborg tycker är viktiga kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter. Rösträtt från 16 års ålder var en av dem.

Programpunkten genomförs av Demokratisatsning med ungt inflytande, en av Göteborgs stads satsningar med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum.

Kontakt:

Paula Aijmer
0701 73 93 97
paula.aijmer@stadshuset.goteborg.se

Ingrid Dahlén
ingrid.dahlen@goteborg.com
072 255 75 29

Medverkande

Nicole Lindblom Reitz (moderator) Student och deltagare i Power to the Youth
Olle Wästberg Tidigare ordförande i statliga Demokratiutredningen
Edvin Johansson Vice ordförande Göteborgs stads Ungdomsfullmäktige och deltagare i Power to the Youth
Frank Berglund Strategi- och utvecklingsansvarig, Youth 2030 Movement
Felicia Diedrich Ledamot Göteborgs stads ungdomsfullmäktige