Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet

Rundabordssamtal om existentiell hälsa/psykisk ohälsa

Svenska Kyrkan Rundabordssamtal tält Torsdag, 15:00–16:00
Lägg till i kalendern

Existentiell hälsa – Livsverktyg för hela livet

Svenska kyrkan/Göteborgs stift bjuder in till ett förutsättningslöst rundabordssamtal om existentiell hälsa, ett samtal som utgår ifrån de medverkandes erfarenheter av att på olika sätt arbeta med existentiell hälsa och psykisk ohälsa.

Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Medverkande

Anders Rosengren läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet och författare till boken "Hela livet”
Birgitta Lönnebo organisationskonsult, leg. psykoterapeut, diakon och socionom, tidigare chef för St Lukas i Göteborg
Pontus Nilsen präst och en av skaparna till "Öppna kort”, en modell för öppna existentiella samtal
Emil Mattsson direktor Räddningsmissionen
Jessica Winnberg producent Göteborgs 400-årsjubileum Göteborg&Co
Isak Erling leg psykolog och föreläsare i existentiell psykologi på psykologprogrammet i Göteborg
Carl Anton Waltersson leg psykolog och föreläsare i existentiell psykologi på psykologprogrammet i Göteborg
Helena Jonsson stiftsdiakon i Göteborgs stift