Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor

Så agerar svenska verksamheter för demokrati

CSR Västsverige Ingrid (tältscen) Torsdag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

Tillsammans med Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Mattias Iweborg, VD Enact, och Cecilia Frisk, Chefsredaktör Ttela, undersöker vi hur demokratifrågan har blivit en hållbarhetsfråga. Varför borde verksamheter arbeta för att stärka demokratin och hur kan de i sådana fall göra det på både intern, lokal och globalnivå?

Medverkande

Hayaat Ibrahim Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM)
Mattias Iweborg VD, Enact
Cecilia Frisk Chefsredaktör, Ttela