Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik · Mat & Aktiviteter · Stad & Land

Tillfälliga platser – hur skapar vi attraktiva destinationer i väntan på det som ska bli?

Platzer Fadime (paviljong 1) Fredag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

Innan det gamla Eriksbergsvarvet skulle bli ett bostadsområde blev ytorna runt kranen under några år en konsertarena som gästades av Madonna, Rolling Stones och Michael Jackson. I Frihamnen har det byggts en bastu, skapats ett bad och anlagts en park. I Södra Änggården har Platzer skapat Vulkano – ett upplevelsegalleri för att ge försmak av området innan det är färdigbyggt.

Exemplen på hur kommuner, fastighetsägare och byggherrar skapat tillfälliga destinationer för att sätta en plats på kartan kan göras lång – både i Sverige och internationellt. En av de städer som arbetat mycket med tillfälliga platser är Helsingborg som nyligen stod värd för mässan H22.

Platzer äger fastigheter i flera områden i Göteborg som är i stark utveckling och där tillfälliga destinationer kan vara viktiga för att få göteborgare och andra att upptäcka platsen. Men vad krävs för att lyckas? Vilka erfarenheter har gjorts i Sverige och runtom i världen? Vad efterfrågar de vi vill locka till platsen? Hur får vi till kopplingen mellan det tillfälliga och det som ska bli? Detta kommer vi att diskutera med en panel bestående av människor som själva arbetat med fenomenet, som studerat utländska exempel och som arbetar med att stimulera unga människor till aktivitet.

Samtalet leds av Mariah ben Salem Dynehäll, VD för Stiftelsen Drivhuset Göteborg.

Platzer bjuder på lunch.

Medverkande

Moa Sundberg Urban Designer, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad
Johan Olsson, Arkitekt och creative director på Olsson Lyckefors som bland studerat tillfälliga platser i Sverige och internationellt
Marie Teike Affärsutvecklare på Platzer
Sucad Omar Projektledare för Street Games Göteborg, RF-SISU Västra Götaland, som verkar för att stimulera till inkluderande aktivitet
Mariah ben Salem Dynehäll Moderator, VD för Stiftelsen Drivhuset Göteborg