Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Så blir flyget fossilfritt

GKN Aerospace Sweden AB Ingrid (tältscen) Fredag, 10:15–11:00
Lägg till i kalendern

Klimatet är vår tids största samhällsutmaning. Idag är flygets andel av klimatpåverkan 2-3 procent i ett globalt perspektiv, men den globala flygtrafiken växer snabbt. Ett ökat globalt välstånd driver på människors flygresande som beräknas öka med 4-5 procent per år. Flyget behöver därför kraftsamla och fokusera för att bidra till att möta klimatmålen i Parisavtalet. Därför har Europas samlade flygaktörer nyligen presenterat en gemensam färdplan för att göra flyget klimatneutralt, Destination 2050.

Sverige är trots sin ringa storlek en ledande flygteknisk nation inom en global industri. Det innebär att svensk flygindustri har goda möjligheter att bidra med innovativa klimateffektiva lösningar samtidigt som kunskap omsätts till konkurrenskraft, jobb och tillväxt. Detta seminarium vill belysa och diskutera de olika vägarna som leder till att vi i framtiden kommer att kunna flyga hållbart samt hur svensk flygindustri kan vara en del i denna omställning. Upplägget är en blandning av presentationer och samtal mellan Sveriges ledande flygforskare och politiken.

Kontakt:

Robert Hell
robert.hell@gknaerospace.com
070-0873323

 

Medverkande

Robert Hell Ansvarig för samhällskontakter, GKN Aerospace
Anders Lundbladh, Specialist framdrivningsteknik GKN Aerospace och adjungerad professor Chalmers
Magnus Jakobsson (KD), Riksdagsledamot
Kristina Jonäng (C), Regionråd i Västra Götalandsregionen och Ordförande Regionutvecklingsnämnden
Henrik Runnemalm Forskningschef GKN Aerospace
Bijan Zainali Oppositionsregionråd 2:a vice ordförande regionutvecklingsnämnden Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Maria Grahn Docent Energisystemanalys och ledare för Chalmers styrkeområde Energi