Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola

Samhällsansvar som gör skillnad!

Länsförsäkringar Ingrid Fredag, 09:20–10:00
Lägg till i kalendern

Samhällsansvar som gör skillnad!

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart bolag! Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. För oss är förebyggande och främjande insatser viktigt för att skapa ett hållbart samhälle. Inom så väl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.

Välkomna och lyssna på vårt seminarium!

Lisa Bragée, Hållbarhetsansvarig  
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Medverkande

Håkan Mild Klubbdirektör, IFK Göteborg
Elisabeth Anderton Hållbarhetschef, IFK Göteborg
Belton Mubiru Trygghetsvärd på Svartedalsskolan via Länsförsäkringar
Joakim Odelberg Programledare och naturfotograf