Tillbaka

Samtal om samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering

Finsam Göteborg Samtalstorget Fredag, 11:00–12:00
Lägg till i kalendern

Finsam Göteborg är Göteborgs samordningsförbund och har till uppgift att verka för att Göteborgs invånare får stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till arbete, studier och självförsörjning.

Representanter från Finsam Göteborg finns på plats för att berätta om organisationens arbete och de insatser som finns i Göteborg.

Samtalstorget utgörs av ett antal kuber i trä som du kan sitta på, stapla eller flytta omkring som du vill. Till skillnad från tältscenerna, där programmet är uppmickat och streamas så är Samtalstorget helt analogt. Det är alltså en plats för äkta tvåvägskommunikation.